YLE Nyheter: Husen som skulle rivas, men ännu står kvar – om tio år är det betongförorten som gentrifieras

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/10/husen-som-skulle-rivas-men-annu-star-kvar-om-tio-ar-ar-det-betongfororten-som